חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

רבים נוהגים לראות בחוק למניעת הטרדה מינית, ככזה המתייחס באופן ממוקד להתנהגות הולמת ונאותה במקום העבודה. ראשית נבהיר, כי התחיקות הקיימות כיום לצורך מניעת הטרדה מינית, הינן תקפות בכל תרחיש, הן בהתנהגות שאיננה הולמת בין שני אנשים זרים, והן בהתנהגות לא הולמת המתקיימת בין מכרים, בני משפחה וקולגות.

אך מהי בעצם הטרדה מינית? וכיצד עלינו לפעול? לא אחת, קורבנות התקיפה חשים אי-וודאות באשר לצעדים

שעליהם לנקוט, כמו גם חשש כבד, אשמה ובושה. לעתים אף החקיקה הכללית מעלה תהיות באשר למה אכן נחשב להטרדה מינית.

 

עורך דין מומחה להטרדה מינית
עו"ד פלילי מוממחה בהטרדה מינית

מהי הטרדה מינית?

אם להטרדה מינית חוק ברור, מדוע רבים כה תוהים על משמעותו? הסיבה לכך נעוצה בהגדרתו הכללית של החוק ובמורכבותו כאשר הוא מפרד לסעיפי משנה רבים.

 

הטרדה מינית ייצוג על ידי עורך דין מומחה.

על-פי הכתוב, הטרדה מינית הינה פגיעה בכבוד האדם, חירותו, פרטיותו ובזכותו לשוויון. פגיעה שכזו יכולה להתקיים בתרחישים שונים כאשר המכנה המשותף הוא כי מדובר בביזוי האדם הנפגע על רקע מיני.

לייעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות

חיזור לגיטימי? או הטרדה?

אחד מן הגורמים העיקריים למורכבותו של נושא זה, היא המקום לפרשנות שרבים נוטים לייחס אליו. האם אכן מדובר בהטרדה מינית? או שמא אקט לגיטימי של חיזור? תהייה זו קיבלה מקום של כבוד בבתי המשפט אשר ניסו להתוות את הנסיבות שבגינן ייחשד אדם כמטריד.

ייעוץ משפטי בעקבות הטדה מינית

מאפיין בולט הוא ניצול יחסי מרות, סעיף שלא אחת עולה לכותרות כתוצאה מהטרדה מינית בצבא, הטרדה מינית בבית ספר ובמקום העבודה. חיזור לגיטימי עלול להפוך להטרדה מינית כאשר האדם המטריד מנצל את מרותו וזאת על אף בקשותיו החוזרות והנשנות של האדם המוטרד כי יפסיק.

מאפיין בולט נוסף הוא תלות האדם המוטרד באדם המטריד, לרבות מטפלים סיעודיים ובעלי מקצוע בתחומי בריאות הנפש. 

הטרדה מינית במקום העבודה

בלא מעט מן המקרים, הייעוץ המשפטי לאחר הטרדה מינית מתרכז באירועים המתרחשים במקום העבודה.

השהייה במחיצתם של קולגות נוספים, כמו גם מעמדות המשתנים בהתאם לתפקידים רמים או זוטרים, כל אלו מובילים לא אחת למקרים הדורשים עין מקצועית ובחינת אפשרות לנקיטת צעדים משפטיים.

בשני תרחישים שונים, מוטב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי לאחר הטרדה מינית: כאשר עובד או עובדת חשים כי הם הוטרדו באופן שאיננו משתמע לשני פנים, ובמקרים בהם הובא לידיעתו של המעסיק כי אחד מן העובדים הוטרד על-ידי קולגה.

האם סתם מדובר בהתנהגות גסה? או שמא התנהגות שאין להתייחס אליה בסלחנות, ואשר ביזתה את האדם המוטרד?

עורך דין מומחה יוכל לבחון האם ניתן לתבוע מטריד מינית במקום עבודה, זאת לאחר שייבדקו כלל הנסיבות.

הטרדה מינית נחשבת לעבירה חמורה, ואדם שהורשע בה עלול למצוא עצמו תחת ענישה כבדה ומחמירה.

בהתאם לנסיבות, ייתכנו הרשעות שלא יכללו עונש מאסר בפועל כי אם פיצויים.

ועם זאת, ראוי לציין כי הענישה המינימלית בהליכים בהם הוחלט על מאסר, מתחילה משנתיים והיא יכולה להגיע לדין של עד חמש שנות מאסר.

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Practice Areas

Newsletter

Sign up to our newsletter