חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

רשות המסים פרסמה הוראת שעה ביום 13.12.17 לגבי נוהל גילוי מרצון שהוא נוהל מקובל ובוצע לא אחת בעבר כדי להעמיק את גביית המיסים במדינה.

מטרתו של התהליך הוא העברת מידע הקשור לכספים והכנסות שלא דווחו במהלך השנים האחרונות לרשות המיסים. לאור העובדה שבעל ההון לא דיווח על כך, הוא גם לא שילם על הסכומים הללו מיסים כחוק למדינה.

המדינה מעודדת את הציבור לגלות לה מידע זה וקבעה חלון הזדמנויות מסוף שנת 2017 ועד סוף שנת 2019. אדם שאינו מדווח על חלק מהכנסותיו עובר עבירה פלילית שהעונש עליה הוא קנס כספי גבוה ואף מאסר בפועל.

מסלולי הגשת בקשה של גילוי מרצון

לנוחות האזרחים, מציעה רשות המיסים כמה מסלולים וכל אזרח בוחר בדרך המתאימה ביותר עבורו.

  1. מסלול רגיל
  2. מסלול אנונימי, אפשר לבחור בשימוש במסלול זה רק עד סוף 2018 .
  3. מסלול מקוצר, המתייחס לסכום כספי שערכו הוא עד שני מיליון ש"ח, וכמו כן הכנסה בסך מקסימלי של 500,000 ₪ שחייבת במס.

הליך גילוי מרצון

אדם המבצע הליך של גילוי מרצון ומדווח באיחור על הכנסותיו שלא דווחו במועד, מציל את עצמו מהליך פלילי הכולל פתיחת תיק, כתב אישום פלילי, קנסות ואף ישיבה בכלא וזוהי הטבה והקלה משמעותית ביותר.

המדינה מוכנה לפטור את החייבים מהליך פלילי בתנאי שיבצעו גילוי מרצון, ידווחו על מלוא ההכנסות שהועלמו וישלמו את המס הנדרש על כך.

גילוי מרצון

סוגיות בעייתיות

קיימות כמה סוגיות הקשורות למעטפת תשלום המס במצבים שונים שאין עליהן תשובות חד משמעיות ולכן חלק מהחייבים מתלבטים אם לבצע את הליך הגילוי מרצון או לא.

  • רשות המיסים תקבע עבור כל חייב את הגובה של תשלום המס על פי סך ההכנסות שלא דווחו, אך מה יהיה הדין אם קיימת מחלוקת בין רשות המיסים ללקוח?
  • בגין אילו שנים ישלמו החייבים מיסים על הכנסותיהם?
  • כספים שהתקבלו מאדם שנפטר והמדינה אמורה לחייב בגינן תשלום מס הן עבור סכום הקרן והן עבור כספים שהתקבלו ממנו טרם פטירתו. איך ייקבע כמה עליהם לשלם?
  • איך ייקבע חוב מס עבור כספים שהופקדו בחו"ל לפני שנים רבות שאין מסמכים לגבי מועד ההפקדה.

וסוגיות נוספות הנחשפות במהלך התהליך.

כל מקרה כזה ייבדק לגופו על ידי רפרנט מקצועי מטעם פקיד השומה, שיבדוק את הנושא מכל היבטיו ויקבל החלטה מושכלת.

כל שומה חדשה שתופק בעקבות הגילוי מרצון והמידע החדש על ההכנסות, תאושר על ידי פקיד השומה במשרד האזורי או סגנו לאחר שהם רואים את ההסכם שהושג עם החייב.

מטרות בביצוע גילוי מרצון

הלקוחות שיבצעו דיווח מרצון על הכנסות מהעבר, ידווחו גם בשנים הבאות על ההכנסות שלהם מגורם זה וכך ישלמו גם בעתיד את המסים בגובה הנדרש על פי חוק.

  • הכנסות מעסקים בארץ או בחו"ל
  • הכנסות כספיות שונות בארץ ובחו"ל.
  • הכנסות בגין שכר דירה עבור נכסים בארץ ובחו"ל.

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Practice Areas

Newsletter

Sign up to our newsletter